Sổ địa chính là gì và các thông tin liên quan?

Sổ địa chính là gì
Hãy thử đặt câu hỏi, liệu rằng nhiều người trong chúng ta đang sở hữu một hoặc nhiều bất động sản đã từng nghe, biết hoặc nhìn thấy sổ địa chính chưa? Sổ địa chính là gì? Bao gồm những thông tin gì? Nó có liên quan mật thiết với tài sản đất đai mà chúng ta đang sở hữu hoặc sử dụng nó hay không? Rất thiệt thòi nếu chúng ta chưa nắm thông tin gì về nó,…  Hãy cùng ĐO ĐẠC PHÁT THỊNH tìm hiểu xem nó là cái gì nào!

Định nghĩa sổ địa chính

Căn cứ  khoản 1 Điều 21 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì sổ địa chính được hiểu là loại sổ được lập để ghi nhận kết quả đăng ký (các biến động đất đai như mua bán, tặng cho, thừa kế, xây dựng mới,…), làm cơ sở để Nhà nước xác định tình trạng pháp lý, giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời nó là một thành phần trong hồ sơ địa chính (muốn rõ hồ sơ địa chính là gì, hãy inbox cho ĐO ĐẠC PHÁT THỊNH để nắm thêm). Có hai loại sổ địa chính:

Các loại sổ địa chính hiện nay.

1. Sổ địa chính dạng giấy (sổ này gồm thông tin gì?)

Nó được in theo mẫu bao gồm lần lượt từng cột, hàng mang tiêu đề về số hiệu; Địa chỉ, Diện tích; Người sử dụng đất; Người được Nhà nước giao quản lý đất; Quyền sử dụng đất; Quyền quản lý đất; Tài sản gắn liền với đất; Tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất; Sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Theo định dạng trên, sổ được in thành từng cuốn (hoặc nhiều cuốn), theo từng đơn vị chung cho một Phường (Xã), Quận (huyện) hoặc địa giới hành chính.
Từ những sổ này, các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật tình hình biến động đối với từng thửa đất nếu có biến động xảy ra như: thay đổi về diện tích (tách thửa, tặng cho hoặc mua bán một phần, bị thu hồi đất một phần,…), thay đổi về người sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất (như đất trồng cây thành đất ở hoặc ngược lại,…)

 2. Sổ địa chính dạng số (sổ này gồm thông tin gì?)

Nó lưu trữ các thông tin tương tự như sổ địa chính giấy, nhưng được Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai ký duyệt bằng chữ ký điện tử theo quy định và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính theo Mẫu như sau:
Sổ địa chính là gì

Tầm quan trọng của sổ địa chính đối với thửa đất chúng ta đang sở hữu như thế nào?

Nó vô cùng quan trọng vì ở đó thể hiện đầy đủ dữ liệu như thông tin các đời chủ sử dụng đất, thông tin số tờ, thửa, diện tích, biến động trong suốt quá trình sử dụng đất của chúng ta. Dựa vào nó, Cơ quan có thẩm quyền xét làm cơ sở để cấp “Sổ đỏ” cho chúng ta nếu đất của chúng ta chưa được cấp giấy chứng nhận. Hoặc quan trọng nhất trong trường hợp khi đất chúng ta bị tranh chấp, thì thông tin tại sổ địa chính vô cùng quan trọng, lấy nó làm cơ sở pháp lý để xác minh nguồn đất của chúng ta đang sử dụng.
Theo dõi:
Tuy nhiên không phải tất cả các thửa đất đều được thể hiện thông tin trên sổ địa chính đâu nhé! Nếu trường hợp đất của chúng ta chưa lần nào có biến động, chưa lần nào được cấp Giấy chứng nhận hoặc bị sai lệch thông tin thực tế với thông tin trên “Sổ đỏ”. Hãy liên hệ theo số hotline của công ty ĐO ĐẠC PHÁT THỊNH để được tư vấn cấp sổ hồng, cập nhật lại thông tin trên sổ địa chính để đảm bảo quyền lợi của chủ sử dụng đất về lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo